Co robimy

Zrób coś miłego TERAZ!

wesprzyj nas

Dołącz do nas

Co robimy

 • informujemy

 • uczymy

 • pomagamy

 • przekazujemy dobre emocje

RESPEKT

Szacunek i empatia są bardzo ważne zarówno w nawiązywaniu nowych znajomości, jak również w trwałych i stabilnych związkach. Pomagają żyć bez konfliktów a jednocześnie akceptować odmienność.

DOM, RODZINA, MNIEJSZOŚCI

Wzajemna tolerancja to najważniejsza zasada relacji międzyludzkich, a podstawą dialogu i jego kultury jest rzetelna wiedza i wzajemne poznanie. Szczera miłość i szacunek to filary funkcjonowanie każdej rodziny.

NATURA, ZIEMIA, EKO

Destrukcyjne i bezmyślne działania człowieka mogą doprowadzić do zniszczenia środowiska naturalnego oraz skrzywdzenia wszelkich istot żywych. To dziś bardzo ważne, aby zacząć traktować ten problem z należytą powagą.

PRAWA CZŁOWIEKA

Podstawowe, niezbywalne i uniwersalne prawa przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie, stan zdrowia i inne.

Wspólnie możemy zmieniać świat na lepsze

Zmienianie rzeczywistości zacznijmy od zmieniania siebie. To my tworzymy świat takim, jaki jest. Trzeba o tym mówić, trzeba to powtarzać! Obserwujemy wzrost agresji, popsute relacje interpersonalne, tendencje do narzucania własnych poglądów, brak umiejętności słuchania innych. I choć zniknęło tyle granic i tyle prawnych zakazów, a świat stał stał się globalną wioską, to my nie potrafimy w niej żyć, budujemy bariery nieufności i nienawiści, zwiększamy pokłady negatywnych emocji. Chcemy, aby przemieniły się one w pozytywne. Dążymy do tego, aby dyskusje i wyrażanie opinii nie niszczyły drugiego człowieka, abyśmy nauczyli się akceptować stanowisko innych ludzi. Dziś, jakże często ekran smartfona jest ważniejszy niż człowiek obok… A wystarczy spojrzeć na niego z życzliwością.
Każdy człowiek zasługuje na szacunek – będziemy to powtarzać na okrągło!

Chcemy stworzyć łańcuch pozytywnego działania i uczyć w ramach naszego RUCHU SPOŁECZNEGO ważnych zasad: troskliwego myślenia o sobie, o drugim człowieku i o środowisku, a także umiejętności zachowania dystansu, słuchania, wyrażania opinii, otwarcia na innych ludzi, szacunku.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą aby świat był lepszy już dziś!

Najnowsze kampanie

Nasza Misja i Wizja

Nasza misja
Uświadamianie społeczeństwa, że przemoc, brutalność, nienawiść i mowę nienawiści można zmienić przez nauczenie respektu i szacunku najpierw wobec siebie a następnie wobec innych.

Nasza wizja
Do roku 2022 szacunek i respekt jest dominującą formą komunikacji i działania w relaacjach międzyludzkich.

 

Cele

 1. Promowanie respektu i szacunku we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka; w szczególności w domu, w szkole oraz w pracy, w relacjach z innymi ludźmi oraz wobec środowiska naturalnego.
 2. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka oraz swobód obywatelskich, a także poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i wysokich standardów etycznych w duchu zrównoważonego rozwoju.
 3. Uświadamianie rodziców, wychowawców i nauczycieli szkół na wszystkich szczeblach edukacji dzieci i młodzieży, że przemoc, brutalność, nienawiść i mowę nienawiści można zwalczyć przez nauczenie respektu i szacunku najpierw wobec siebie, a następnie wobec innych.
 4. Tworzenie i rozwijanie zasobów materiałów szkoleniowych do prowadzenia lekcji wychowawczych mających na celu nauczania respektu i szacunku na wszystkich poziomach edukacji od przedszkola do matury a także na wyższych uczelniach oraz uniwersytetach trzeciego wieku.
 5. Wdrażanie programów edukacyjnych, których efektem będzie wzrost świadomości obywatelskiej dotyczącej szacunku i podstawowego prawa do godności każdego człowieka w różnych środowiskach, w szczególności wśród kobiet.
 6. Promowanie sztuki mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów.
 7. Zorganizowanie systemu współpracy z autorytetami cieszącymi się powszechnym uznaniem i szacunkiem, w szczególności polskiego pochodzenia, mieszkającymi na stałe poza granicami Polski.
 8. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup społecznie zagrożonych.
 9. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w zakresie celów statutowych w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Nasi Partnerzy i Mecenasi

Bądźmy w kontkcie